Verzekering

Verzekering

Hoe weet je of iemand een uitvaart verzekering heeft?

Wanneer iemand overlijdt, kijkt de uitvaartonderneming of er een verzekering is van uw dierbaren. Wanneer u ons kiest voor ons, dan nemen wij deze verantwoordelijkheid over, zodat hoe duur de dingen nu ook lijken – uiteindelijk zijn alle kosten onder controle, omdat bij ons alles van tevoren bekend is!

Wij begeleiden iedere uitvaart, ongeacht verzekeraar of polis vorm en kunnen u helpen om ‘vergeten’ polissen op te sporen. Soms is dat niet meteen duidelijk, bijvoorbeeld omdat jullie de polis nergens kunnen vinden. Wat kun je dan het beste doen?

Elke polis welkom

Natuurlijk moet een overlijden worden gemeld bij de verzekering. U ben echter niet verplicht om de crematie of begrafenis te laten verzorgen door de verzekeraar, maar die is wel verplicht om het verzekerde bedrag uit te betalen. Als u zelf een overlijden meldt bij de verzekering is het belangrijk om aan te geven dat u voor een andere uitvaartonderneming kiest.

Heel vaak zal degene die u spreekt dan proberen om u ervan te overtuigen dat u ook voor de verzorging van de uitvaart bij het bedrijf moet blijven. Er wordt bijvoorbeeld aangeven dat de keus voor een andere uitvaartonderneming financieel nadelig zal zijn.

Dit is maar zeer de vraag en is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering en de tarieven van de ondernemer die u zelf kiest. Zelfs na kortingen op de polis kan het vaak voordeliger zijn om te kiezen voor een kleine zelfstandige ondernemer. Wij kunnen de melding eventueel voor u verzorgen, zodat er geen misverstanden ontstaan.

Uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering, ook wel begrafenisverzekering genoemd, zorgt u ervoor dat er altijd geld is voor een (eenvoudige) uitvaart en dat uw nabestaanden de kosten van de uitvaart niet hoeven voor te schieten omdat de verzekering meteen uitkeert. Er zijn drie soorten:

  • Naturapakket > uitkering in diensten en producten eventueel aangevuld met een vrij te besteden bedrag voor bijvoorbeeld bijzondere wensen.
  • Kapitaalverzekering > keert een bedrag uit dat besteed moet worden aan de uitvaart.
  • Sommenpolis > keert een vast bedrag uit met vrije besteding.

Een kapitaalverzekering en een sommenpolis geven u de ruimte om zelf een uitvaartbegeleider te kiezen. Bij een naturapakket kan dit ook, maar is het goed om even te kijken of dat voor u voordeliger is. Er is dan een verzekering afgesloten voor een bepaald pakket en de uitkering in geld door de verzekeraar is vaak lager dan de waarde van het pakket. Wij kijken graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen en hoe het financiële plaatje er uitziet. Zelfs na kortingen op de polis kan het voordeliger zijn om te kiezen voor een kleine zelfstandige ondernemer.

Uitvaartverzekering of niet?

Als je niet weet of de overledene een uitvaartverzekering heeft, ga je eerst op zoek naar het polis blad. Daar staat namelijk de naam van de verzekeraar op. Is de polis onvindbaar, dan kun je een aanvraag voor een onderzoek indienen bij het Verbond van Verzekeraars. Bij deze belangenvereniging zijn bijna alle Nederlandse verzekeraars aangesloten. Aan zo’n verzoek zijn wel een aantal regels verbonden. Zo kun je het alleen indienen als de persoon in kwestie ook echt overleden is. Ook mogen alleen bepaalde mensen de aanvraag doen, onder wie de erfgenamen en de executeur, en moet je een aantal documenten meesturen, zoals de akte van overlijden. De aanvraag bij het Verbond van Verzekeraars doe je schriftelijk, per post of digitaal. Zij vertellen je dan bij welke verzekeraar de overledene verzekerd was. Het onderzoek duurt twee tot drie maanden. Vervolgens moet je zelf de verzekeraar benaderen.

Hoe de uitkering bij een overlijden is geregeld, verschilt per uitvaartverzekering. Wanneer Ultimum Vale de uitvaart mag verzorgen, willen of kunnen jullie de polissen niet zelf innen, dan kunnen wij dat voor jullie doen. We maken dan een Akte van Cessie op waarmee je verklaart dat de verzekeraar ons rechtstreeks mag betalen.

Een uitvaart op maat en geld overhouden

Wij zijn zeer betrokken en luisteren goed naar uw wensen. Wij hebben een professioneel netwerk in elke regio dat we in kunnen schakelen voor diverse zaken. Daardoor kunnen wij veel zaken goedkoper regelen dan de grote verzekeringsmaatschappijen. Op die manier krijgt u meer voor het uitgekeerde polis bedrag.

Heeft u een uitvaart met een pakket, zoals een Uitvaartpakket Excellent, Uitvaartpakket Comfort dan worden de uitvaartkosten uit het dienstenpakket vergoed voor alle andere pakketten wordt er een bedrag van € 175,00 in rekening gebracht voor administratiekosten. Sommige oude polissen zijn afkomstig van verzekeraars die lang geleden zijn overgenomen of gefuseerd. Het kan behoorlijk veel tijd kosten om uit te zoeken bij welke maatschappij de polis tegenwoordig loopt. Op de polis van uw uitvaartvaartverzekering ziet u wat er exact is verzekerd. Het meeverzekerde geldbedrag kan door de nabestaanden worden gebruikt voor bijvoorbeeld grafkosten, crematiekosten, bloemen of catering.

Kunnen we met verzekeringspolissen betalen?

Ja, ook als de overledene verzekerd is, bij voorbeeld bij DELA, Yarden, Ardanta etc,  kunnen jullie altijd door ons de uitvaart laten verzorgen.

Is de waarde van de polissen hoger dan de uiteindelijk uitvaartnota, dan krijgen jullie van ons of van de verzekeraar geld terug.
Is de waarde van de polissen lager dan de uiteindelijk uitvaartnota, dan betalen jullie bij.

Wilt u meer weten over een verzekeringspolis? U kunt ons bellen voor vragen op 06-55143381 of via E-mail: info@uitvaartverzorgingultimumvale.nl en wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur!

Overlijden melden uitvaartverzorging

Meld direct een overlijden

Voor het melden van een overlijden of vragen over een uitvaart zijn wij 24 uur per dag bereikbaar

Wilt u meer informatie?

Heeft u een uitvaartpakket gevonden die bij uw wensen past, of zijn er vragen of onduidelijkheden? Neem gerust contact met ons op.

Goed om te weten

Bel ons direct