Na de uitvaart

Na de uitvaart blijft u achter zonder uw dierbare. Ieder mens verwerkt verdriet op zijn of haar eigen manier. Vaak zijn de weken na de uitvaart het moeilijkst. De leegte wordt voelbaar en het gemis wordt groter.

Uitvaartverzorging Ultimum Vale wil er ook dan voor u zijn na de uitvaart. Wij zullen na twee weken contact met u opnemen om te horen hoe het met u gaat en of er behoefte is aan een persoonlijk gesprek. Misschien zijn er nog zaken waarbij wij u kunnen helpen. Wilt u dat er persoonlijke dankbetuigingen worden verstuurd? Heeft u behoefte aan informatie over een gedenksteen? Wilt u raad over het afhandelen van alle administratieve zaken van uw dierbare?

Kortom, uitvaartverzorging Ultimum Vale is er niet alleen voor en tijdens de uitvaart. We zijn er ook voor u als de rest van de wereld verder gaat terwijl u nog stilstaat bij het overlijden van uw dierbare.

Het is misschien lastig om tijd en aandacht vrij te maken voor de dingen die nog afgehandeld moeten worden. Toch is het verstandig om dit snel te doen. Maar waar moet je allemaal aan denken?

Waar moet je aan denken na een overlijden?

Wat te doen na een overlijden?
De uitvaart is net achter de rug en het verdriet is nog vers. Het is misschien lastig om tijd en aandacht vrij te maken voor de dingen die nog afgehandeld moeten worden. Toch is het verstandig om dit snel te doen.

Maar waar moet je allemaal aan denken?

Na een overlijden moeten een aantal belangrijke financiële en juridische zaken afgehandeld worden. Denk aan het uitzoeken en mogelijk opzeggen van verzekeringen, het regelen van de verklaring van erfrecht en het aanvragen van eventuele uitkeringen. Maar vergeet ook de kleinere dingen niet, zoals abonnementen opzeggen, het paspoort inleveren en eventuele zorg aanvragen.

Overlijden doorgeven
Wanneer je familielid of partner overlijdt, is het verstandig dit zo snel mogelijk door te geven aan belangrijke instanties als de bank, de woningbouwvereniging of de hypotheekverstrekker en de werkgever of in het geval van pensioen, het pensioenfonds. Dan kunnen rekeningen worden gesloten, de huur worden opgezegd en eventueel een nabestaandenpensioen worden aangevraagd.

Kort na het overlijden heb je een akte van overlijden ontvangen. Instanties vragen hier vaak om. Stuur altijd een kopie op van de akte. De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan overheidsinstanties als de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Gezag en voogdij minderjarigen
Mocht de overledene minderjarige kinderen achterlaten en is er geen andere ouder in het spel, dan moet de voogdij geregeld worden. Als er geen voogd is aangewezen, bijvoorbeeld in het testament, bepaalt de rechter wie voor de kinderen gaat zorgen. Overlijdt je (ex-)partner en heb je het ouderlijk gezag niet in handen? Dan moet je dit aanvragen bij de rechter.
Uitkeringen
Het kan zijn dat je als nabestaande recht hebt op bepaalde uitkeringen. Weduwen, weduwenaren en partners met geregistreerd partnerschap krijgen automatisch bericht van de SVB als zij in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering. Samenwonende stellen moeten zelf een aanvraag indienen. Ook heb je mogelijk recht op toeslagen, subsidies of gemeentelijke kortingen. Dit is het vaakst het geval als je partner is overleden. Bij de Belastingdienst kun je informeren of je recht hebt op bijvoorbeeld (meer) huurtoeslag of zorgtoeslag. Door het wegvallen van je partner kom je misschien ook in aanmerking voor gemeentelijke subsidies. Wanneer iemand binnen je huishouden overlijdt, kan dit ook invloed hebben op de gemeentelijke belastingen die je afdraagt.
Erfenis
Na een overlijden moet ook de erfenis afgehandeld worden. Hier wordt vaak een notaris voor ingeschakeld. Die helpt je door dit soms juridisch ingewikkelde proces.
Verzekeringen en abonnementen
Ook moeten verzekeringen opgezegd of gewijzigd worden. Als je partner is overleden, is het goed om even na te gaan welke verzekeringen jullie samen hebben. Vervolgens kun je vaak via een naamswijziging de verzekering eenvoudig op jouw naam laten zetten. Zet ook abonnementen op bijvoorbeeld tijdschriften of de sportschool stop.
Zicht op je financiën
Wanneer een naaste overlijdt, kan dat gevolgen hebben voor je eigen financiële situatie. Vooral als het je partner is die wegvalt. Daarom is het verstandig om een nieuw overzicht van je budget te maken. Welke inkomsten en vaste lasten heb je? Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
Thuiszorg
Het kan zijn dat je bepaalde zorg nodig hebt en dat jouw partner of familielid je ondersteunde. Mocht je er nu alleen voor staan, vraag dan tijdig ondersteuning of bijvoorbeeld thuiszorg aan.
Belastingaangifte
Over het jaar waarin jouw partner of familielid is overleden, moet gewoon aangifte worden gedaan. Nabestaanden ontvangen van de Belastingdienst automatisch een aangifteformulier. Was je fiscaal partner van de overledene? Dan mag je nog over het hele jaar fiscaal partners blijven.
Auto overschrijven
Had de overledene een auto? Zorg er dan voor dat deze binnen vijf weken is overgeschreven op jouw naam. De RDW stuurt hier automatisch een formulier voor op. Als je ervoor kiest de auto door te verkopen aan een ander, dan moet het kenteken binnen een week zijn overgeschreven.
Paspoort
Een paspoort is en blijft eigendom van de Nederlandse staat. Daarom moet het na een overlijden weer worden ingeleverd bij de gemeente. Er bestaat geen wettelijke periode waarbinnen dit moet gebeuren. Het is handig om het te doen nadat alle administratieve zaken zijn afgehandeld. Soms heb je namelijk een kopie van het paspoort nodig om bepaalde dingen te regelen. Ook voor koninklijke onderscheidingen geldt dat ze bezit blijven van het Rijk. Lintjes moeten dus ingeleverd worden. Betekent de onderscheiding veel voor je? Dan kun je het lintje tegen betaling in bruikleen houden.
Social media
Had je partner of familielid accounts op social media als Facebook, Instagram en Twitter? Vergeet deze pagina’s dan niet te verwijderen. Soms kiezen nabestaanden ervoor om de accounts voort te laten bestaan als herinnering. Wil je dit ook? Bedenk wel dat deze beheerd moeten worden.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over dit onderwerp? Of heb je hulp nodig bij het regelen van bepaalde zaken? We bieden je graag een helpende hand. Voor deze vragen zijn wij Bereikbaar 7 dagen per week van 9.00 tot 20.00 uur op telefoonnummer 06-55143381.  Voor spoedgevallen zijn wij 24/7 te bereiken.

Heb je nog vragen over wat er na de uitvaart nog geregeld moet worden? Neem gerust contact met ons op.

Wilt u meer informatie?

Heeft u een uitvaartpakket gevonden die bij uw wensen past, of zijn er vragen of onduidelijkheden? Neem gerust contact met ons op.

Wilt u een overlijden melden?