Wanneer iemand overlijdt, kijkt de uitvaartverzorger of er een uitvaartverzekering is?

Hoe weet je of iemand een uitvaartverzekering heeft?

Wanneer een van je dierbaren overlijdt, moet al snel de uitvaart geregeld worden. De vraag is dan of de overledene een uitvaartverzekering heeft. Soms is dat niet meteen duidelijk, bijvoorbeeld omdat jullie de polis nergens kunnen vinden. Wat kun je dan het beste doen?

Uitvaartverzekering of niet?

Als je niet weet of de overledene een uitvaartverzekering heeft, ga je eerst op zoek naar het polisblad. Daar staat namelijk de naam van de verzekeraar op. Is de polis onvindbaar, dan kun je een aanvraag voor een onderzoek indienen bij het Verbond van Verzekeraars. Bij deze belangenvereniging zijn bijna alle Nederlandse verzekeraars aangesloten.

Aan zo’n verzoek zijn wel een aantal regels verbonden. Zo kun je het alleen indienen als de persoon in kwestie ook echt overleden is. Ook mogen alleen bepaalde mensen de aanvraag doen, onder wie de erfgenamen en de executeur, en moet je een aantal documenten meesturen, zoals de akte van overlijden.

De aanvraag bij het Verbond van Verzekeraars doe je schriftelijk, per post of digitaal. Zij vertellen je dan bij welke verzekeraar de overledene verzekerd was. Het onderzoek duurt twee tot drie maanden. Vervolgens moet je zelf de verzekeraar benaderen.

Hoe de uitkering bij een overlijden is geregeld, verschilt per uitvaartverzekering. Wanneer Ultimum Vale de uitvaart mag verzorgen, willen of kunnen jullie de polissen niet zelf innen, dan kunnen wij dat voor jullie doen. We maken dan een Akte van Cessie op waarmee je verklaart dat de verzekeraar ons rechtstreeks mag betalen.

Heeft u een uitvaart met een pakket, zoals een Uitvaartpakket Excellent, Uitvaartpakket Comfort dan worden de uitvaartkosten uit het dienstenpakket vergoed voor alle andere pakketten wordt er een bedrag van € 175,00 in rekening gebracht voor administratiekosten. Sommige oude polissen zijn afkomstig van verzekeraars die lang geleden zijn overgenomen of gefuseerd. Het kan behoorlijk veel tijd kosten om uit te zoeken bij welke maatschappij de polis tegenwoordig loopt. Op de polis van uw uitvaartvaartverzekering ziet u wat er exact is verzekerd. Het meeverzekerde geldbedrag kan door de nabestaanden worden gebruikt voor bijvoorbeeld grafkosten, crematiekosten, bloemen of catering.

Kunnen we met verzekeringspolissen betalen?

Ja, ook als de overledene verzekerd is, bij voorbeeld bij DELA, Yarden, Ardanta etc,  kunnen jullie altijd door ons de uitvaart laten verzorgen.

Is de waarde van de polissen hoger dan de uiteindelijk uitvaartnota, dan krijgen jullie van ons of van de verzekeraar geld terug.
Is de waarde van de polissen lager dan de uiteindelijk uitvaartnota, dan betalen jullie bij.

Wil je meer weten over een verzekeringspolis ?  Dan kunt u ons bellen voor verzekeringsvragen op telefoonnummer  06-55143381 of via E-mail: info@uitvaartverzorgingultimumvale.nl wij zijn van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur te bereiken.

Wil u nu een uitvaart regelen, dan kunt u ons 24 uur per dag bereiken via telefoon: 06-55143381 of via E-mail: info@uitvaartverzorgingultimumvale.nl